Het leerbedrijf van de Drechtsteden

Over ons

Het Leerwerkbedrijf van Drechtwerk biedt al jaren een werkplek aan zo’n 600 medewerkers vanuit de Wet Sociale Werkvoorziening. Als gevolg van een wetswijziging is de instroom van medewerkers vanuit deze wet gestopt. Daarom was het voor ons nodig om de organisatie anders in te richten en ons breder te profileren in de markt. Een noodzaak, want anders zou ons bedrijf op termijn leeglopen door de uitstroom van medewerkers zonder dat daar nieuwe voor terugkomen. Om deze werkplekken nog te kunnen blijven bieden zolang alle zittende mensen nog werkzaam zijn, hebben we dus ingezet op verbreding van onze dienstverlening. Hoe? We bieden ook werk aan andere doelgroepen, bijvoorbeeld vanuit de arbeidsmatige dagbesteding of toeleiding naar werk voor uitkeringsgerechtigden of andere doelgroepen. Het werk dat we aanbieden wordt ingezet als middel om mensen te ontwikkelen om daarmee de mogelijkheden op een reguliere baan zo groot mogelijk te maken. Daarnaast richten wij ons ook op andersoortige activiteiten naast regulier werk en leveren wij diensten voor dagbesteding en zogenaamde participatieplekken. Hierin worden doelgroepen vooral activiteiten aangeboden die gericht zijn op sociale participatie.

Daarnaast bieden we ook andersoortige activiteiten dan regulier werk en diensten voor dagbesteding en zogenaamde participatieplekken waarin doelgroepen vooral activiteiten worden geboden gericht op sociale participatie. Al deze activiteiten sluiten aan bij de expertise die we al jarenlang in huis hebben. Ook sluit het mooi aan bij de ontwikkelingen in de regio vanuit bijvoorbeeld de Participatiewet, maar ook de ontwikkelingen en benodigde kostenreductie in de zorg. Daarmee hopen we een onverminderde bijdrage te leveren aan begeleiding van mensen die dat nodig hebben om zo goed mogelijk te kunnen participeren in de samenleving en zelf nog meer dan voorheen met lokale en regionale partners daar samen vorm aan te geven.

Richard van Velzen

Onze certificeringen

Interesse in onze diensten?

Neem contact op